Položky so značkou zábava .


A Vás, ktorí máte poznanie modlitby; ktorá je mocou na zničenie satana; pozývam Vás k pôstu a k sviatostnému zmiereniu.


Prosím Vás, deti moje, aby ste sa nenechali zaangažovať iba všetkým tým, čo je zábava; ale Vás pozývam, deti moje, nezanechať modlitbu; lebo nepriateľ Vás pokúša odkladaním modlitby.
Ja Vás pozývam dať vždy na prvé miesto modlitbu, lebo on vždy striehne, aby zničil Váš pokoj.
Čítaj ďalej o 
A Vás, ktorí máte poznanie modlitby; ktorá je mocou na zničenie satana; pozývam Vás k pôstu a k sviatostnému zmiereniu. »

Rosa Ježiša a Márie (Rosa Buzzini in Quattrini), Mama Rosa,

Teraz sa skutočne stala žiačkou Panny Márie. Trávila čas s ružencom, ktorý mala vždy v ruke; učila sa ťažkú lekciu: PRIJAŤ; a mala radosť z toho, že DÁVA. Človek mal pocit PRIATEĽSKEJ DÔVERNOSTI medzi Pannou Máriou a Mamou Rosou.
Čítaj ďalej o Rosa Ježiša a Márie (Rosa Buzzini in Quattrini), Mama Rosa, »
Ukazujem 2 výsledkov.