Pozvánka na seminár pre snúbencov

« Späť

SEMINÁR PRE SNÚBENCOV DOBRÝ ZAČIATOK 2024

SEMINÁR PRE SNÚBENCOV DOBRÝ ZAČIATOK 2024

Termín: 23.-25.február 2024

Miesto: Kláštor sestier redemptoristiek, Kežmarok

Na konci seminára dostane pár certifikát o absolvovaní

Cena: bez potreby ubytovania a stravy 3€ 
cena za ubytovanie 2 noci, plná strava a účastnícky poplatok: 53 €

Poplatok : je potrebné zaplatiť do 48 h od registrácie, aby sme pokladali Vašu registráciu za záväznú.

 • Povinný: 3 € účastnícky poplatok 
 • Ubytovanie: 14 € osoba za noc
 • Strava: v prihlasovacom formulári si vyklikáte stravu, o ktorú máte záujem pre dané dni: raňajky 3 €, obed 5 €, večera 3 €
 číslo účtu: SK17 0200 0000 0026 4888 4856 
Poznámka pre príjemcu / poznámka / účel platby: DOBRY-ZACIATOK, MENO PRIEZVISKO.

Organizátor: farnosť Oravská polhora, PaedDr. Róbert Slotka,PhD. 

Povinná registrácia  na linku:  https://www.mojakomunita.sk/web/dobry-zaciatok/registracia

Kontakt:

mail: anna.lojekova@gmail.com (Mgr. Anna Lojeková, PhD.)
tel: 0908 989 432 (Mgr. Martin Lojek) 

POČET ÚČASTNÍKOV OBMEDZENÝ- 15 párov- potrebné je registrovať sa každý zo snúbencov zvlášť, aby sme mali kontakty na všetkých a mohli všetkým posielať info.

REGISTRÁCIA najneskôr do 16.2.2024 alebo naplnenia kapacity

(iné termíny tohto roku nebudú)

Blízka príprava na uzavretie manželstva pomáha upevniť snúbenecký vzťah na dobrých základoch a dáva príležitosť odpovedať si ešte raz na podstatné otázky týkajúce sa manželstva a zistiť, či sú v nich obaja snúbenci jednotní.

Seminár sa sústreďuje na prvé roky manželstva, keď je veľmi dôležité dať dobrý základ hraniciam v iných vzťahoch, finančnému spravovaniu, spoločnému tráveniu voľného času a rozdeleniu zodpovedností pre dobré fungovanie manželstva v budúcnosti. Keďže mnoho podstatných problémov manželstiev, ktoré končia rozvodm vyvstáva práve zo zásadných chýb na začiatku, je cieľom seminára vopred na ne účastníkov upozorniť a ponúknuť alternatívy, ako sa mnohým nepríjemnostiam možno vyhnúť.
 
Seminár DOBRÁ ZAČIATOK je 9. ročníkom blízkej prípravy na manželstvo, voľne nadväzuje na seminár Chodíme spolu, ako ďalej? a následne naň nadvädzuje každoročne konferencia pre rodiny. 
 
Seminár čerpá z pastoračnej skúsenosti duchovného otca,
osobných skúseností manželov a ich skúseností zo služby snúbencom a manželom, biblického a teologického základu pre manželstvo a rodinu.
 
Hĺbka seminára nekončí na psychologickej úrovni, ale práve naopak, podstatne zahŕňa duchovnú úroveň a prináša duchovné i praktické  princípy v oblastiach:
 
 • Časované bomby v manželstve a ako im predísť
   
 • Identita manžela, manželky úlohy a očakávania
   
 • Dar intimity a rodičovstva
   
 • Financie v manželstve
   
 • Vzťahy s novozískanými rodinami a zdravé hranice
   
 • Manželstvo podľa Božieho plánu
Časový rozvrh prednášok sa nachádza v programe
 
Lektormi sú viaceré mladé manželské páry, ktoré sa usilujú o každodenné prežívanie života s Ježišom uprostred. Viac o lektoroch sa dozviete v materiáloch, ktoré Vám zašleme po registrácii.
 
Absolvovaním tohto semináru účastníci získajú potrebné potvrdenie o absolvovaní predmanželskej náuky.
 
Duchovné vedenie: o. PaedDr. Róbert Slotka, PhD. - farár v Oravskej Polhore, bývalý duchovný správca Univerzitného pastoračného centra pri Katolíckej univerzite v Ružomberku

 

 

Ďalej

INFO

 

 

 

INFO O SEMINÁRI PRE SNÚBENCOV

 

Termín: 23.-25.február 2024

Miesto: Kláštor sestier redemptoristiek, Kežmarok

Poplatok : je potrebné zaplatiť do 48 h od registrácie, aby sme pokladali Vašu registráciu za záväznú.

 • Povinný: 3 € účastnícky poplatok 
 • Ubytovanie: 14 € osoba za noc
 • Strava: v prihlasovacom formulári si vyklikáte stravu, o ktorú máte záujem pre dané dni: raňajky 3 €, obed 5 €, večera 3 €
  (cena za ubytovanie 2 noci, plná strava a účastnícky poplatok: 53 €)
   
 číslo účtu: SK17 0200 0000 0026 4888 4856 
Poznámka pre príjemcu / poznámka / účel platby: DOBRY-ZACIATOK, MENO PRIEZVISKO.

Organizátor: farnosť Oravská polhora, PaedDr. Róbert Slotka,PhD. 

Povinná registrácia  do 16.2. na linku:  https://www.mojakomunita.sk/web/dobry-zaciatok/registracia

Kontakt:

mail: anna.lojekova@gmail.com (Mgr. Anna Lojeková, PhD.)
tel: 0908 989 432 (Mgr. Martin Lojek)