Kontakt

Pre akékoľvek otázky týkajúce sa podujatia, kontaktujte nás na anna.lojekova@gmail.com, 0907 496 123 

Miesto podujatia - Faceclub Spišská Belá