Piatok

16.30 Registrácia a ubytovanie

17.00 Večera

17.30 Úvodné slovo +  1.aktivita

18.30 Sv. omša farská

19.30 Téma: Za dverami manželstva
20:30 Prestávka
20.45  Spoločná modlitba
21.30  Záver

Sobota

8.30 raňajky

9.00 Umenie byť manželom/ manželkou- úlohy, očakávania a túžby

10.30 Kávička

11.10 Téma: Časované bomby v manželstve a ako ich zneškodniť

12.30 Obed + voľno

15.00 Téma: Financie v manželstve

16.00 Prestávka s očerstvením

17.00 Dar intimity a rodičovstva

18:30 Sv. omša

19:30 Večera

20.00 Spoločný večerný program

21.00 Modlitba

21.30 Záver dňa

Nedeľa

8.00 Raňajky
9.00 Sv. Omša - farská
10.10 Kafé
10.30 Téma: Príprava a narodenie dieťaťa, prvé kroky vo výchove
12.30 Obed
13.30 Téma: Nová rodina, hranice, vzťahy s novými rodičmi, kultúra rodiny
14.30 Spoločné zdieľanie 15.30záver

Zmena programu vyhradená.