Piatok

16.30 Registrácia a ubytovanie
17.00 Večera
17.30 Úvod
18.00 Modlitba
18.30 Téma: Dvaja sa stanú jedným
19.45 Prestávka
20.15 Sv. Omša
21.15 Adorácia
22.00 Večierka

Sobota

8.30 Raňajky
9.00 Modlitba
9.30 Téma: Ona a On- úlohy, očakávania a túžby
10.45 Kafe
11.15 Téma: Časované bomby v manželstve a ako ich riešiť

12.30 Sv. omša
13.30 Obed
Voľno

15.00 Téma: Financie v manželstve
16.00 Občerstvenie
16.30 Téma: Dar intimity a rodičovstva
18.00 Modlitba, rozhovor, sv. spoveď
19.30 Večera
20.30 Špeciálny večerný program

Nedeľa

8.00 Raňajky
9.15 Sv. Omša
10.30 Kafé
11.00 Téma: Nová rodina
12.30 Zdieľanie
13.30 Záver

Zmena programu vyhradená.