Blog

« Späť

Ty si ten muž

"Ty si ten muž!" (2 Sam 12;7b) Nátanovo usvedčenie Dávida... Tieto slová sú aktuálne aj dnes. Dnešný blog je pre nás, mužov.

"Ty si ten muž!" Nátanove slová adresované královi Dávidovi sú aktuálne aj dnes pre nás mužov. Každý potrebuje počuť pravdu. Pravdu o sebe. Potrebuje byť usvedčovaný zo svojich chýb, aby sa zastavil, prehodnotil svoje konanie...
Podobné usvedčenie ako dostal Dávid aj ja som dostal. Na základnej škole sme mali besedu z jedným kňazom a táto beseda ma usvedčila z jedného hriechu, ktorý som neskôr vyznal... 
Veľkosť kráľa Dávida sa ukázala v tom, že si dokazál priznať hriech. Síce s pomocou druhého. Nebojme sa prijať usvedčenie od iného. Je to na náš rast nie na stagnáciu...
Nebojme sa prísť pred Boha so slovami žalmu 51: " Zmiluj sa nadomnou Bože; Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešill
On vie o nás všetko.

Veľkosť muža sa ukazuje v tom, že si dokáže priznať pravdu o sebe, že je hriešny, limitovaný...  Nech je to pravda o nás...