« Späť

Večer s otcom Caffarelom - 18.2.2017

Večer s otcom Caffarelom - 18.2.2017

„Kresťanské manželstvo vo svetle manželstva Jozefa a Márie“. Duchovná plodnosť- pokračovanie

„Úplne obyčajná rodina, taká istá ako mnohé iné“ – tak museli zmýšľať obyvatelia Nazareta o Jozefovi, Márii a Ježišovi. Keby však vedeli! Určite by vykríkli ako ich predok Jakub, keď sa prebudil z neobvyklého sna v Betel: „Naozaj je Jahwe na tomto mieste, a ja som to nevedel! Aké hrozné je toto miesto! Nie je to nič menšie ako Boží dom a nebeská brána!“ (Gn 28,16-17). Tento výkrik sa dokonalé hodí na dom tesára Jozefa, tak všedného v ľudských očiach, ale v ktorom sa odohráva veľké tajomstvo.

Je to taktiež tajomstvo každej kresťanskej rodiny, lebo Kristus nás uisťuje: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18,20). Klement Alexandrijský ako prvý aplikoval tieto slová na kresťanskú rodinu: „Kto sú tí dvaja alebo traja, ak nie otec, matka a dieťa?“ A preto, čo sa zdá byť výsadou jednej rodiny z Nazareta, je v skutočnosti výsadou každej kresťanskej rodiny.

Bolo pre Jozefa a Máriu ľahšie veriť v toto tajomstvo? Tí, ktorí tak zmýšľajú zabúdajú, že Ježišovi rodičia tiež rástli vo viere; vôbec im nebolo ľahšie uznať v Dieťati, ktoré sa hralo v dielni svojho otca, Svätého Boha Izaiáša než teraz kresťanskej rodine uveriť v prítomnosť osláveného Krista medzi nimi. „Spravodlivý bude žiť z viery“ (Ha 2,4) – hovorí Boh. V takomto temnom svetle viery je potrebné hľadieť na tajomstvo kresťanskej rodiny.

 

(pokračovanie na budúci mesiac)