Profil farnosti

Bratislava-Sv. Martina (Dóm)
53 zaregistrovaných užívateľov
2 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.
Kapláni:
Mgr. Cyril Sitár
Kontaktné informácie