« Späť

Farské oznamy - Modrý kostolík: dnes je toho veľa...

Farské oznamy
23. nedeľa v cezročnom období
od 7. 9. 2015 do 13. 9. 2015
Aj v tomto školskom roku sa žiaci tretieho ročníka budú pripravovať na prijatie prvého sv. prijímania. Tí rodičia, ktorí chcú, aby ich dieťa pristúpilo v našej farnosti k prvému sv. prijímaniu, nahlásia túto svoju žiadosť tak, že si z našej internetovej stránky (www.modrykostol.fara.sk) stiahnu prihlášku, podľa priložených inštrukcií ju vyplnia a do 9. októbra 2015 ju v úradných hodinách prinesú do farskej kancelárie. Po tomto termíne začnú farské katechézy, čím sa ukončí prihlasovanie.
 
Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sa bude aj tento rok v Šaštíne konať národná púť. Podrobné informácie o programe sú na plagáte na nástenke. Na pondelok 14. septembra večer je pripravený mládežnícky program. Hlavnú svätú omšu bude v utorok 15. septembra o 10.30 hod. celebrovať arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. V stredu 16. septembra sa uskutoční púť seniorov a chorých. Srdečne vás pozývame putovať k Panne Márii Sedembolestnej do Šaštína.
 
Bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka doplňujúce pedagogické štúdium. Ide o štvorsemestrálne štúdium určené pre tých, ktorí chcú vykonávať pedagogickú činnosť učiteľa katolíckeho náboženstva alebo získať didaktické a metodické zručnosti pre systematickú prácu s deťmi a mládežou vo farnosti. Začiatok štúdia bude v októbri 2015. Viac informácií je možné získať na: e-mail: dps@frcth.uniba.sk, web: www.frcth.uniba.sk.
 
Na začiatku nového školského roka dávame do pozornosti rodičov a starých rodičov časopis Rebrík - jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Detským čitateľom ponúka kvalitné a zaujímavé texty, podporuje detskú tvorivosť a pomáha v duchovnom raste. Odporúčame ho ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Na výveske sú informácie pre objednanie časopisu.
 
Pripomíname mladým pozvanie na Cliptime - diecézne stretnutie mládeže, ktorého program je súčasťou Národného pochodu za život. Je potrebné zaregistrovať sa cez stránku www.cliptime.sk, kde sú aj ďalšie užitočné informácie. Účastníkov čakajú kvalitné prednášky, workshopy, svedectvá, koncerty, ale aj čas stíšenia a modlitby.
 
V týždni od pondelka 14. septembra do piatka 18. septembra 2015 bude každý deň o 20.00 hod. v Lurdskej jaskyni na bratislavskej Kalvárii modlitbové stretnutie (posvätný ruženec a litánie) za úspešný priebeh Národného pochodu za život.
 
September je meciac verejnej finančnej zbierky pre nevidiacich: Biela pastelka, pod patronátom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. V túto nedeľu pred kostolom môžete prispieť 1 euro na podporu programov a potrieb zrakovo znevýhodnených. Všetkým, ktorí prispejú vyjadrujeme Pán Boh odmeň!

 

Zdroj: http://www.modrykostol.fara.sk/