« Späť

Farské oznamy na tento týždeň.

Vďaka za dôstojné oslavy 100. výročia. Posledná možnosť prihlásiť deti na 1. sv. prijímanie. Fórum života pozýva k spolupráci. Prednáška kardinála Brandmullera... A ďalšie farské oznamy.

Farské oznamy
 
od 14. 10. 2013 do 20. 10. 2013
Z úprimného srdeca sa chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnej oslave stého výročia od posvätenia nášho farského kostola. Všetkým Vám Pán Boh odmeň!
 
Budúca nedeľa je misijnou nedeľou. Pri sv. omšiach sa uskutoční zbierka na potreby katolíckych misií. Všetkým podporovateľom misijných záujmov Cirkvi vyslovujeme už teraz Pán Boh odmeň!
 
Ešte v pondelok tohto týždňa môžu rodičia odovzdať vo farskej kancelárii prihlášku dieťaťa na prvé sv. prijímanie. Po tomto termíne budú rodičia pozvaní na prvé stretnutie a začne farská katechéza, ktorou sa deti budú pripravovať na prvé sväté prijímanie.
 
Fórum života v nadväznosti na Národný pochod za život pozýva všetkých záujemcov o spoluprácu a dobrovoľnícku činnosť v oblasti ochrany ľudského života a rodiny na stretnutia s možnosťou zapojenia sa do aktivít Fóra života. Stretnutie spojené s diskusiou sa uskutoční v stredu 16. 10. 2013, 18:00, Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1.
 
V utorok 15. októbra 2013 sa o 18.00 hod. v aule bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave uskutoční prednáška kardinála Waltera Brandmüllera na tému: Poznámky k interpretácii Druhého vatikánskeho koncilu, na ktorú Vás srdečne pozývame.
 
V stredu 16. októbra 2013 bude mať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský druhú prednášku o Sociálnej náuke Katolíckej cirkvi spojenú s možnosťou diskusie. Témou budú základné princípy sociálnej náuky Cirkvi: dôstojnosť ľudskej osoby, solidarita, subsidiarita a spoločné dobro. Prednáška sa začne o 19.00 hod. v aule bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave.
 
Vo štvrtok vás o 17:30 hod. pozývame na adoráciu v rámci Roku viery.

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým