« Späť

Prvý štvrtok v mesiaci - adorácia s komunitou Emanuel

Komunia Emanuel pozyva

Aj v prvom prázdninovom mesiaci nás komunita Emanuel pozýva na pravidelnú adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou, ktorá sa koná vždy v prvý štvrtok mesiaca v kostole Sv. Ladislava (oproti tescu - My) po večernej sv. omši o 17:30.

Začiatok adorácie o 18:15
Adorácia bude do 19:00

Tešíme sa na všetkých, s ktorými budeme môcť stráviť spoločný čas s Pánom. Komunita Emanuel.