« Späť

Púť detí do Marianky, T3M, Nedeľa zoslania Ducha Svätého - farské oznamy

Farské oznamy
7. veľkonočná nedeľa
od 18. 5. 2015 do 24. 5. 2015
V dnešnú nedeľu Cirkvou slávi 49. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Koná sa aj zbierka na naše katolícke masmédiá. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!
 
V mariánskom mesiac máj sa modlievame Loretánske litánie v pracovné dni na začiatku večernej sv. omši.
 
V sobotu 23. mája sa koná púť detí do Marianky po cestách z Rače a zo Stupavy. Sv. omšu o 14.30 hod. bude v Marianke sláviť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Bližšie informácie sú na plagáte na výveske.
 
Pri príležitosti slávnosti Zoslania Ducha Svätého sa budúci týždeň v Šaštíne uskutoční zvyčajná Turíčna púť. Podrobnejšie informácie nájdete na plagáte na výveske.
 
V dňoch 23.-31.mája 2015 pozývame mladých zapojiť sa do celoslo-venského podujatia T3M – Týždeň modlitieb mladých za mladých, ktoré organizuje Rada pre mládež a univerzity KBS. Do modlitbovej kampane sa dá zapojiť osobnou modlitbou, modlitbovým stretnutím (adorácia, spoločný ruženec, chvály...).

 

Zdroj: http://www.modrykostol.fara.sk/