« Späť

Stretnutie ctiteľov škapuliara v decembri

Rehoľa bosých karmelitánov na Slovensku

nás srdečne pozýva na stretnutie
ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej)
a priaznivcov Karmelu

pri príležitosti 20. výročia erigovania
Svetského rádu bosých karmelitánov

 

v nedeľu 14. decembra 2014 o 10:30 hod.
v kostole Notre Dame

 

Program:

10:00 modlitba posvätného ruženca
10:30 sv. omša (Celebruje: Mons. Dominik Tóth, emeritný biskup)
  po sv. omši krátka adorácia pred Najsv. oltárnou sviatosťou
   a možnosť prijatia posvätného škapuliara

 

 

(Bližšie informácie o karmelitávnskej reholi: www.ocds.sk * www.bosikarmelitani.sk )