« Späť

Stretnutie ctiteľov škapuliara v októbri

Rehoľa bosých karmelitánov na Slovensku
a Svetský rád bosých karmelitánov v Bratislave

nás srdečne pozývajú na stretnutie
ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej)
a priaznivcov Karmelu

v nedeľu 19. októbra 2014 v kostole Notre Dame

Program:

10:00 modlitba posvätného ruženca
10:30 sv. omša (Celebruje: p. Pawel Wojnowski OCD)
  po sv. omši krátka adorácia pred Najsv. oltárnou sviatosťou
   a možnosť prijatia posvätného škapuliara
 

 

(Bližšie informácie o karmelitávnskej reholi: www.ocds.sk * www.bosikarmelitani.sk )