Aktuálne farské oznamy:

 

 

Sväté omše:

Brodno

Pondelok: 07:30

Utorok:     18:00

Streda:     18:00

Štvrtok:    07:30

Piatok:     18:00

Sobota:    07:30

NEDEĽA:  8:00, 11:00

Na prvý piatok v mesiaci sa spovedá od 17:00, po sv. omši je adorácia.

Vranie

Sv. omša prvú nedeľu v mesiaci o 9:30