Aktuálne farské oznamy:

Nedeľa 22. december 2019, 4. adventná nedeľa

Oznamy na 4. adventnú nedeľu 2019

Pozývame deti dnes o 15.00 na posledné adventné dielne do pastoračného centra. Vyrábať budeme svietiaci Betlehem a voňavú pomarančovú guľu. Výrobky si môžete pozrieť na stolíku. Deti si prinesú nožnice, tekuté lepidlo a prezúvky.
Dokončujeme zdobenie nášho adventného venca - deti si za účasť na nedeľnej svätej omši nalepia fialovú nálepku do 4. adventnej sviečky a za účasť na sv. omšiach cez týždeň si nalepia zelenú nálepku na veniec.
Žrebovanie rodinnej adventnej aktivity bude 25.12. po skončení 2. svätej omše. Na tento týždeň rodinná aktivita nie je, keďže Štedrý deň je už v utorok.
Zajtra, v pondelok 23.12., máme v našej farnosti celodennú Adoráciu, to značí poklonu rodín za rodiny. Pozývame vás stráviť čas pred naším Pánom. Po tejto adorácii ako aj počas utorka si môžete z kostola odniesť betlehemské svetlo. Prídite radšej na pondelkovú adoráciu, lebo ktovie či sa v utorok ujde každému, je ho málo. 
V utorok je Štedrý vianočný večer. Polnočnou sv. omšou začíname sláviť druhý najväčší sviatok našej viery: Narodenie Pána. Polnočné sväté omše budú o 22:00 vo Vraní a o 24:00 v Brodne. Ranné sv. omše tohto sviatku budú v stredu ráno o 8:00 a o 11:00. Po sv. omšiach sa koná vianočná ofera.

Vo štvrtok je sviatok sv. diakona a prvomučeníka Štefana, sv. omša bude o 8:00 a o 11:00.

V nedeľu je nedeľa sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa.

Budúcu nedeľu popoludní o 15:00 bude v našom kostole tradičný vianočný koncert. Tentokrát prídu s muzikou a spevom Kubačákovci.

O týždeň 30. decembra (na ďalší pondelok) zavŕšime filmovú sériu Pána prsteňov premietaním jeho 3. časti v centre.

Vzadu v gánku si vezmite do rodín všetci časopis Milujte sa. Taktiež máme nové číslo našich Farských zvestí s rozpisom sv. omší a s rôznymi zaujímavosťami zo života a histórie našej farnosti. Cena je jedno euro.

Kto chce ešte nahlásiť svojich nemocných k sv. spovedi domov, nech mi prosím nahlási meno a adresu v sakristii.

 

Sväté omše:

Brodno

Pondelok: 07:30

Utorok:     18:00

Streda:     18:00

Štvrtok:    07:30

Piatok:     18:00

Sobota:    07:30

NEDEĽA:  8:00, 11:00

Na prvý piatok v mesiaci sa spovedá od 17:00, po sv. omši je adorácia.

Vranie

Sv. omša prvú nedeľu v mesiaci o 9:30

TOPlist