Dokumenty
V tomto priečinku nie sú žiadne dokumenty alebo médiá.
Názov Veľkosť
V tomto priečinku nie sú žiadne dokumenty alebo médiá.
Ukazujem 0 výsledkov.
Dokumenty
V tomto priečinku nie sú žiadne dokumenty alebo médiá.
Názov Veľkosť
V tomto priečinku nie sú žiadne dokumenty alebo médiá.
Ukazujem 0 výsledkov.
« Späť

Farské oznamy na 18. nedeľu v období cez rok Farnosť Ilava

Farské oznamy - Ilava

OZNAMY NA 18. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK

 

Vo štvrtok po svätej omši  je poklona pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou

V sobotu o 17.00 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“. Srdečne ste na duchovné pobožnosti pozvaní.

 

     Príležitosť ku sviatosti zmierenia v prvopiatkový týždeň

Spovedáme  30 minút pred každou svätou omšou i počas nej.

Vo štvrtok a piatok spovedáme od 16.30 hod

Chorých, ku ktorým v propiatkový týždeň chodí pán kaplán, navštívime vo štvrtok dopoludnia.  Pokojne sa môžu naraňajkovať a očakávať Pána Ježiša. Pre nich eucharistický pôst neplatí.

 

     Liturgický kalendár:

Pondelok

spomienka sv. Afonza Máriu de Ligouri, biskupa a učiteľa Cirkvi

Štvrtok

spomienka svätého  Jána Máriu Vianneya, kňaza

Sobota

neprikázaný sviatok Premenenie Pána.

 

 

Deň

Farský kostol /úmysel

Kaplnka /úmysel

Pondelok

 

nie je

6:15

+st. rodičov Jozefína a Štefan, ich deti Ján a Emil

Utorok

18:00

+ Ján, Anna a starí rodičia

 

nie je

Streda

18:00

Na úmysel kňaza

6:15

+ rodičia z oboch strán

Štvrtok

18:00

ZBP pre Evu, Etelu, Annu a Oľgu

 

nie je

Piatok

18:00

+ rodičia Pavol a Milka

6:15

14.00 kaplnka nemocnica

+ starí rodičia

 

Na úmysel kňaza

Sobota

18:00

/s platnosťou na nedeľu/ pohrebná

7:00

+ Kamil Hoša

Nedeľa

7:30

Na úmysel kňaza

 

nie je

10:00

Za farníkov

 

Budúca nedeľa je 19. "v období cez rok". Zároveň je to prvá nedeľa v mesiaci august.