Dokumenty
V tomto priečinku nie sú žiadne dokumenty alebo médiá.
Názov Veľkosť
V tomto priečinku nie sú žiadne dokumenty alebo médiá.
Ukazujem 0 výsledkov.
Dokumenty
V tomto priečinku nie sú žiadne dokumenty alebo médiá.
Názov Veľkosť
V tomto priečinku nie sú žiadne dokumenty alebo médiá.
Ukazujem 0 výsledkov.
« Späť

Oznamy na 20 nedeľu v období cez rok

Rímskokatolícka farnosť Všetkých Svätých v Ilave

OZNAMY NA 20. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK

 

 

Modlitba svätého ruženca je  45 minút pred svätou omšou

Vo štvrtok po svätej omši  je poklona pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou

V pondelok a v sobotu o 17.00 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“. Srdečne ste na duchovné pobožnosti pozvaní.

 

     Liturgický kalendár:

Pondelok

prikázaný sviatok Nanebovzatie Panny Márie - účasť na sv. omši je povinná ako v nedeľu

Sobota

spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

Štvrtok

spomienka svätej Kláry, panny

 

Sväté omše

 

Deň

Farský kostol /úmysel

Kaplnka /úmysel

Pondelok

7:00

 

18:00

 

Za farníkov

 

+ Jaroslav, Matúš, Anna a Eva

 

nie je

Pondelok sv. omša v Iliavke

18:00

Na úmysel kňaza

 

Utorok

18:00

+Ladislav, ZBP pre rodinu

 

nie je

Streda

 

nie je

6:15

ZBP pre manžela Petra

Štvrtok 

18:00

+ Helena a ostatní + z rodiny

 

nie je

Piatok

18:00

ZBP pre dcéru a jej rodinu

 

nie je

Sobota

18:00

Pohrebná /s platnosťou na nedeľu/

7:00

Na úmysel kňaza

Nedeľa

7:30

+ manželka Adela

 

nie je

10:00

Za farníkov

 

 

Máte možnosť zakúpiť si nové číslo mesačníka: "Naša diecéza." Cena 0,50 Eura

Podporovatelia projektu „Adopcia na diaľku“ majú možnosť si v sakristií vyzdvihnúť listy z Indie.

 

 

Budúca nedeľa je 21. "v období cez rok".