PROFIL

Návrat na úplnu stránku

Farnosť Kežmarok

Farnosť Kežmarok
94 zaregistrovaných užívateľov
59 zapojených komunít
1 zapojených rodín
Miestny správca:
ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD.
Kapláni:
Mgr. Dominik Jamrich
Mgr. Martin Kováč
Mgr. Tomáš Tomusko
Správcovia stránok
Damián Dlugosch
Martin Lojek
Patrik Benyak
Webové sídla
https://www.fara-kezmarok.sk
E-mailové adresy
farakezmarok@gmail.com
Adresa
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok
Kostolné námestie 22
Kežmarok
060 01
Telefón
Pevna linka: 0524522220
Komentáre
Filiálky:
Malý Slavkov
Stráne pod Tatrami

Služby

  • Sv. omse