PROFIL

Farnosť Kežmarok
94 zaregistrovaných užívateľov
60 zapojených komunít
1 zapojených rodín
Miestny správca:
ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD.
Kapláni:
Mgr. Šimon Bocko
Mgr. Martin Kováč
Mgr. Tomáš Tomusko
Kontaktné informácie

Farské oznamy:

Sväté omše v tomto týždni budú v tomto týždni ráno o 6.00 a večer o 18.00 hod. (v pondelok a stredu o 16.30).
V utorok večerná sv. omša o 18.00 vysielaná do rádia Lumen.
V piatok sv. omša o 16.30 za účasti detí a mládežnícka sv. omša o 18.00.
Nedeľné sv. omše o 6.00, 8.00, 10.00 , popoludní 16.00, 18.30 hod.

 

Farské oznamy vo formáte PDF (aj s liturgickým prehľadom)

Pondelok až sobota ráno o 6.00.
Pondelok, streda a piatok večer o 16.30.
Utorok, štvrtok, piatok a sobota večer o 18.00.

V nedeľu a prikázané sviatky sv. omše o 6.00, 8.00, 10.00, 16.00 a 18.30

 

Wall - najnovšie

Wall - najnovšie je dočasne nedostupný.