Profil farnosti

Farnosť Krásno nad Kysucou
24 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Marian Vojtek, farár
Kapláni:
Michal Tichý
Kontaktné informácie