Profil farnosti

farnosť Liptovská Osada
12 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Peter Žofiak
Kapláni:
Kontaktné informácie