Profil farnosti

farnosť Moravský Svätý Ján
5 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Milan Čaniga
Kapláni:
Kontaktné informácie