Je nám ľúto, ale pre túto farnosť sa žiaľ nenašli oznamy pre tento týždeň.
Zobrazujem oznamy dekanátnej farnosti.

Oznamy pre tento týždeň zatiaľ neboli vložené, zobrazujem preto staršie dáta.

Pridať oznamy pre farnosť Moravský Svätý Ján

Oznamy pre farnosť Šaštín-Stráže

24.10. - 30.10. 2016 43. Týždeň

  • Každý štvrtok v čase od 17:00 do 18:00 hod. je v Bazilike adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Povzbudzujeme vás a pozývame vás na stretnutie s Pánom Ježišom.
  • Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov už štrnásty ročník celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti. Cieľom kampane je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku ne tieto deti je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra v deň Pamiatky zosnulých zapálením sviečky a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny. Túto kampaň a aktivity na ochranu života od počatia je možné podporiť zakúpením originálnej bielej sviečky od dobrovoľníkov Fóra života.
  • V novembri začneme prípravu na prijatie sviatosti birmovania. Prihlásiť sa môžu žiaci, ktorí navštevujú strednú školu a starší. Povzbudzujeme aj veriacich stredného veku i seniorov, ktorí túto sviatosť neprijali, aby sa prihlásili a pripravili na prijatie plnosti darov Ducha Svätého. Tiež povzbudzujeme dospelých, ktorí túžia prijať sviatosť krstu, alebo sa chcú pripraviť na prvé sv. prijímanie, aby sa tiež prihlásili. Prihlášky sú v sakristii a treba ich odovzdať do 30. októbra. Pre dospelých budú dva termíny vysluhovania birmovky jeden v Bratislave a druhý v Šaštíne.
  • Vyšlo štvrté tohtoročné číslo farského časopisu HLAHOL ZVONOV. Môžete si ho vziať za symbolický príspevok 1,- EUR.
  • V noci z 29. na 30. októbra sa mení čas. O 3. hodine letného času posúvame hodiny na 2. hodinu stredoeurópskeho času.