Profil farnosti

farnosť Námestovo
30 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Blažej Dibdiak
Kapláni:
Kontaktné informácie