Profil farnosti

farnosť Oravská Polhora
22 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Milan Holík
Kapláni:
Kontaktné informácie