Profil farnosti

farnosť Palúdzka
2 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
PaedDr. Ivan Bujňák
Kapláni:
Kontaktné informácie