Profil farnosti

farnosť Prešov
55 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Jozef Dronzek
Kapláni:
Kontaktné informácie