Profil farnosti

farnosť Skalica
48 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Roman Stachovič
Kapláni:
Peter Kizek
Peter Drbohlav
Kontaktné informácie