Profil farnosti

farnosť Slovenská Ľupča
5 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Peter Ivanič
Kapláni:
Kontaktné informácie