Kontakt

Rímskokatolícky farský úrad
Michalská 1
059 18 Spišské Bystré

PaedDr. ThLic. Jozef Siska,
farár - dekan
tel.: 052/779 21 66
rkfu.spisskebystre@gmail.com

Telefónne číslo na kňaza
pre Ne​mocnicu Poprad
na zaopatrenie ku chorým
 0904 355 904. 

Svätý Michal Archanjel,
ochraňuj nás!

VITAJTE NA OFICIÁLNEJ STRÁNKE FARNOSTI
SV. MICHALA, ARCHANJELA V SPIŠSKOM BYSTROM!

Farnosť Spišské Bystré, ako vyplýva z názvu, patrí do Spišskej diecézy. Územne je ohraničená katastrom obce Spišské Bystré a nachádza sa na historickom území Spiša, v údolí rieky Hornád, 8 km od Popradu.

Podľa zachovaných historických prameňov má pôvodný názov obce „Kubah" nemecký pôvod (Kuh – krava, Bach – potok) a prvý záznam sa uvádza  v roku 1294. Slovenská podoba Kubachy je v dokumentoch od r. 1605. V r. 1906 bol názov obce pomaďarčený na „Hernádfalu" (Hornádska dedina). Po vzniku Prvej ČSR sa v r. 1920 prijal slovenský názov "Kubachy", ktorý sa užíval až do r. 1948. Vtedy, po prevzatí politickej moci komunistickou stranou bol zmenený názov obce na terajší "Spišské Bystré".


Farský kostol sv. Michala archanjela

Dňa 8. 9. 2011, na sviatok Narodenia Panny Márie, webová stránka farnosti začala plniť svoje poslanie: byť priamym a aktuálnym zdrojom informácii o farnosti Spišské Bystré pre domácich veriacich, ako aj cudzích návštevníkov.

Všetky informácie o miestnych reáliách (farský úrad, kostol, kaplnky, atď.), bohoslužbách, pastorácii, spoločenstvách, dejinách a iných udalostiach vo farnosti, ktoré sú v jednotlivých sekciách, majú tiež stručne prezentovať náboženský život veriacich vo farnosti. Od 08. júla 2014 na základe spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku dekrétom prot. č. 1272/14 sa farnosť Spišské Bystré stáva sídlom Spišskoštiavnického dekanátu a v zmysle dikcie kánonu 553 § 2 a 554 § 1-2 KKP farár Vsdp. Jozef Siska bol menovaný za dekana Spišskoštiavnického dekanátu.

Kaplnka Božieho milosrdenstva

Každý veriaci farnosti sa môže podieľať na aktualizácii informácií stránky slovom alebo fotografiou. Svoje príspevky môžete zasielať buď elektronicky na e-mailovu adresu farnosti rkfu.spisskebystre@gmail.com alebo písomne na adresu uvedenú v Kontaktoch. Správca webovej stránky následne vykoná potrebnú úpravu a zabezpečí  zverejnenie  príspevkov,  v  čo  najkratšom  časovom  intervale.