Profil farnosti

farnosť Vrbov
16 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Ing. Andrej Legutký
Kapláni:
Kontaktné informácie