Profil farnosti

farnosť Vrbové
13 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
ICLic. Daniel LUKAČOVIČ
Kapláni:
Mgr. Ivan Ružička
Kontaktné informácie