PROFIL

Farnosť Žilina - mesto
77 zaregistrovaných užívateľov
6 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Marián Záhumenský, farár
Kapláni:
Lukáš Urbaník
Anton Noga, kanonik, diecézny penitenciár
Miloš Kadaš, diakon
Kontaktné informácie

Sväté omše

Pondelok: 7:00; 12:00; 18:00

Utorok:     7:00; 12:00; 18:00

Streda:     7:00; 12:00; 18:00

Štvrtok:    7:00; 12:00; 18:00

Piatok:     7:00; 12:00; 18:00

Sobota:    7:00; 18:00

Nedeľa:    7:00; 9:00; 10:30; 18:00

Wall - najnovšie