Zobrazenie knižnice dokumentov

Priečinky
Priečinok # zložiek # dokumentov
Prilohy z wall
Podzložky: farnosť Zvolen - mesto
1 0
Ukazujem 1 výsledok.
Dokumenty
V tomto priečinku nie sú žiadne dokumenty alebo médiá.
Názov Veľkosť
V tomto priečinku nie sú žiadne dokumenty alebo médiá.
Ukazujem 0 výsledkov.
Pridať oznamy pre farnosť Zvolen - mesto

Oznamy pre farnosť Zvolen - mesto

09.12. - 14.12. 2019 50. Týždeň

  • 9.12.2019 – PONDELOK – NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE – 6.00; 12.00; 17.00; LIESKOVEC 18.00
  • 10.12.2019 – UTOROK – PO 2. ADVENTNEJ NEDELI – 6.00; 12.00; 17.00
  • 11.12.2019 – STREDA – PO 2. ADVENTNEJ NEDELI – 6.00; 12.00; 17.00
  • 12.12.2019 – ŠTVRTOK – PO 2. ADVENTNEJ NEDELI – 6.00; 12.00; 17.00
  • 13.12.2019 – PIATOK – SV. LUCIE, PANNY A MUČENICE, (SP.) – 6.00; 12.00; 17.00; LIESKOVEC 18.00
  • 14.12.2019 – SOBOTA – SV. JÁNA Z KRÍŽA, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI (SP.) – 6.30; 18.00; GERIATRIA 15.30 - sv. omša pre pacientov v nemocnici
  • 15.12.2019 – 3. ADVENTNÁ NEDEĽA – 7.00; 9.00; 10.30; 19.00; LIESKOVEC 9.30
  • V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsah zimných kántrových dní: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete. Za upevnenie rodín našej farnosti sa budeme modliť v piatok pri všetkých sv. omšiach.
  • Počas adventu mesto Zvolen organizuje 4 koncerty – 2 z nich sa uskutočnia v našom kostole. Prvý bude v nedeľu 8.12. o 17.00 hod. a druhý v nedeľu 15.12. o 20.00 hod. Srdečne pozývame.
  • farský časopis NAŠE SPOLOČENSTVO nájdete na fb Farnosť Zvolen-mesto