Profil farnosti

farnosť Zvolen - mesto
52 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD
Kapláni:
ICLic. Vladimír Václavík
Kontaktné informácie