Blogy

« Späť

Niekoľko myšlienok ku knihe "Vyriekli krivé svedectvo - Odhalenie stáročných protikatolíckych neprávd"

Niekoľko myšlienok ku knihe

Je obdivuhodné, že tu nás katolíkov obhajuje nekatolík, člen baptistickej cirkvi, pán Rodney Stark, ktorý chcel porozumieť  obviňovaniam katolíckej Cirkvi v určitých oblastiach. Tieto riadky nech poslúžia hlavne tým, ktorí chcú lepšie rozumieť dejinám a upevniť si svoju vieru.

Autor každú výčitku rozoberá na mnoho stranách, s pomocou výpovedí mnohých historikov, či filozofov, vynálezcov. Ja sa pokúsim aspoň niektorými vetami zhrnúť jeho argumenty k niektorým problémovým oblastiam, čo žiaľ určite nevystihne niekedy podstatu celého problému. Napriek tomu si myslím, že je dobré nad tým porozmýšľať. Najlepším riešením je prečítať si celú knihu a tak si urobiť vlastný obraz o probléme. Tu je niekoľko z výrokov, ktoré sa pokúsil objasniť.

  1. Pád Ríma a vzostup cirkvi uvrhli Európu do tisícročia nevedomosti a zaostalosti. Tento temný vek trval do renesancie, keď sekulárni učenci rozbili stáročné katolícke bariéry proti používaniu rozumu.

To sú slová cambridgského historika J.B Buryho,  Wiliama Manchestra alebo Voltaira, Edwarda Gibbona či Betranda Russella. Podľa nich sa krajiny západnej ríše po rozpade Ríma dostali do éry barbarstva a Európa trpela všeobecným kultúrnym úpadkom.

S tým sa však nestotožňuje  Columbia encyklopedia, ani encyklopedia Britannica. V skutočnosti počas „temného stredoveku“ dosiahla Európa taký veľký technologický skok vpred, že zanechala za sebou zvyšok sveta. Rimania málo využívali silu vody a vetra. V deviatom storočí už tretina usadlostí pozdĺž Seiny okolo Paríža mala vodný mlyn, pričom väčšina z nich boli vo vlastníctve cirkvi. V roku 1086 bolo zaznamenané v Anglicku 5624 vodných mlynov, t.j každá 50-ta rodina vlastnila mlyn. Postavilo sa v tomto čase veľa priehrad, desiatky tisíc veterných mlynov v oblasti dnešného Belgicka a Holandska. Boli vynájdené komíny, ktoré zlepšili život v dome, okuliare v čase Kolumbusa poznali len v Európe. Rímske lode s veslami boli nahradené plachetnicami. Rímska grécka monofónna hudba bola už okolo roku 900 nahradená polyfónnou hudbou. Knihy sa už nepísali latinsky, ale francúzsky, španielsky, taliansky... Prvé univerzity sa objavili v 12. storočí v Paríži, Bologni, Oxforde a Cambridge. „Záplavy gréckych prekladov“ zabezpečili práve v kláštorných knižniciach už od roku 1125. Prečo Európania vynikali v metalurgii, stavbe lodí, či poľnohospodárstve? Už na konci druhého storočia odštartovali ranokresťanskí teológovia vek rozumu. Teológia kladie dôraz na objavovanie Božieho charakteru, Jeho zámerov a na pochopenie vzťahu človeka a Boha. Títo myslitelia sa k tomu nedopracovávali meditáciou, či novými zjaveniami, ale rozumom. Európania verili, že pokrok vo vede je možný, do istej miery nevyhnutný, preto sa zaoberali novými metódami, nápadmi.

Väčšina náboženstiev mimo židokresťanskej tradície stvorenie vôbec nepredpokladá.  Tvrdia, že svet je večný, nemá začiatok ani účel, nemá žiadneho tvorcu. Pre nich je jediná cesta k múdrosti cez meditácie alebo inšpirácie. Nič, čo by vyžadovalo racionálne zdôvodňovanie.

V islame pravoverná koncepcia Alaha je nepriateľská k vedeckému bádaniu. V Koráne neexistuje žiadna časť, podľa ktorej Alah dal svoje stvorenie do pohybu a potom ho nechal ísť. Namiesto toho sa v ňom tvrdí, že do sveta často zasahuje a mení veci tak ako sa mu zapáči. Preto mnoho moslimských učencov zastávalo názor, že všetky snahy o formulovanie prírodných zákonov sú rúhačské, pretože by popierali Alahovu slobodnú vôľu.

Európania sa usilovali poznávať tajomstvá sveta lebo verili, že Boh ako inteligentný dizajnér stvoril racionálny svet. Zo známych vedcov, ktorí boli silne veriacimi mužmi, spomeniem aspoň dvoch. Isac Newton napísal omnoho viac o teológii ako o fyzike.  Johannes  Kepler sa hlboko zaujímal o mysticizmus a biblické otázky.

Skvelé vedecké úspechy 16. a 17. storočia neboli dielom skeptikov, ale kresťansky založených mužov.

 

  1. Španielska inkvizícia mučila obrovské počty nevinných ľudí za bosoráctvo a rúhanie.

Podľa niektorých historikov inkvizíciu zriadili v roku 1478 španielski monarchovia, aby sa zbavili heretikov, židov a moslimov, ktorí tvrdili, že sú kresťanmi. Tiež bola proti čarodejniciam a previnilcom voči morálke. Podľa anglického protestanta Johna Foxa katolícki inkvizítori  vyhľadávali len osobný prospech a príležitosti získať majetok ostatných.

Stark čerpá nasledovné údaje od historikov ako Carlo Ginzburg, Henry Kamen, E.W.Monter a John Tedeschi.  Za prvých 50 rokov pôsobenia inkvizície  bolo popravených asi 1500 ľudí, čiže 30 za rok. Počas obdobia rokov 1480-1700 španielska inkvizícia rozhodla len o približne 10 úmrtiach ročne. V porovnaní s vládou Henricha VIII. v Anglicku za obdobie od r. 1503-1630 popravili 750 osôb.

Všetky súdy v Európe používali mučiarne, inkvizícia však zo všetkých  najmenej. Cirkevné právo mučenie obmedzovalo na jedno vypočúvanie max. 15 minút, pričom zakazovalo ohrozenie života alebo končatiny. Nemohla sa ani preliať krv. Inkvizítori sa k mučeniu rozhodli len v asi 2 % prípadoch.

Asi žiadne historické štatistiky nie sú také nafúknuté ako počty popravených čarodejníc za roky 1450 -1700. Dlho sa tvrdilo, že v Anglicku bolo v rokoch 1600-1680 upálených asi 42 tis čarodejníc. Teraz ako najdôveryhodnejší údaj pre túto oblasť máme menej ako 1000 prípadov za obdobie  troch storočí. Aragónska španielska inkvizícia počas obdobia 1540-1640 popravila asi 12 ľudí za povery a čarodejníctvo.

 

  1. Keďže katolícka cirkev nemala nič proti otroctvu, neprotestovala ani proti jeho zavádzaniu v Novom svete, ani sa ho neusilovala zmierniť.

Podľa niektorých historikov cirkev odsúdila otroctvo v r. 1890. Podľa Maxwella dokonca až roku 1965...

Cirkev odporovala otroctvu už pred viac ako tisíc rokmi. Pápeži ho dôrazne odmietali. Žiaľ nemali dostatočný vplyv, aby presadili svoju vôľu.

Aj jezuiti bránili zotročovaniu domorodých Američanov. Žiaľ portugalské a španielske armády ich úplne zmietli a vyhnali z kontinentu. V roku 1609 vznikla jezuitská republika Paraguaj, ktorá bola vtedy dva krát väčšia ako Francúzsko. Jezuiti sa snažili pokresťančiť a scivilizovať Indiánov, aby boli slobodnými občanmi, rovnocennými so Španielmi. Viac ako jedno storočie krajinu spravovali jezuiti. Avšak koloniálni úradníci a plantážnici nemohli toto zniesť. Portugalsko a Španielsko podpísalo dohodu o novom prerozdelení Južnej Ameriky a tak pomocou klebiet a falošných obvinení im bola násilne odopretá možnosť spravovať toto územie. V roku 1767 boli všetci členovia rádu deportovaní do Európy.

Spomenul som tu len tri falošné obvinenia, ktoré pokladám za závažné. Žijeme v dobe pretlaku informácií. Preto je potrebné rozlišovať, kde sme zavádzaní a kde je pravda. Je to obdivuhodné, že pán Stark sa odvážil na takúto prácu, ktorá odporuje mnohým všeobecne rozšíreným názorom.

Foto: wikipedia

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Pán Stark je uznávaný historik. Vo svojej knihe zdôrazňuje, že všetci seriózni historici, ktorí študujú dejiny vedeckou metódou vedia o tom, že sa v školách učí veľa klamstiev o Katolíckej Cirkvi. Aj bežní ľudia majú skreslené informácie o dejinách Cirkvi. Sám píše, že vôbec mu nejde o obhajovanie Katolíckej Cirkvi. On nieje katolík. Ako vedec, zaujíma ho vedecký prístup k štúdiu dejín. Potešilo by ma, keby si preštudoval dejiny Slovenska po prvej svetovej vojne. Ja som si o tom období prečítal zopár zaujímavých článkov. Bez úsilia osobností ako bol Hlinka či Tiso, existovalo by nezávisle Slovensko? Asi nie. Na Slovensku po prvej svetovej vojne jedinými vysokoškolsky vzdelanými osobnosťami boli katolícki kňazi a evanjelickí pastori. Izraelský spisovateľ Amos Oz vo svojej autobiografii píše, že židia pred druhou svetovou vojnou mohli vycestovať do Spojených Štátov, alebo do Palestíny. V Európe ich nikto nechcel. Dokonca ani Veľká Británia ich nechcela.
Odoslané 22.3.2019 17:43.
Tvrdenie iných náboženstiev: svet nebol stvorený, je večný, nemá začiatok ani účel... To mi veľmi pripomína tvrdenia mnohých ľudí, ktorých stretám a, ktorí o sebe tvrdia, že sú ateisti. Hlavne tvrdenie, že život nemá zmysel.
Odoslané 23.3.2019 7:17.
Knihy od Rodneyho Starka v anglickom jazyku: https://www.ibs.it/libri-inglese/autori/Rodney%20Stark?Default=asc Je to spoľahlivé kníhkupectvo a zasielajú aj na Slovensko za prijateľné ceny.
Odoslané 28.3.2019 20:23.