Blogy

Úplné odpustky

Sme zahltení informáciami z okolitého sveta, a tak ľahko prehliadame dôležité informácie pre nás. 9. decembra Svätý Otec František vyhlásil osobitný Rok sv. Jozefa. Pri tejto príležitosti náš pápež prostredníctvom dekrétu Apoštolskej penitenciárie udelil možnosť získania úplných odpustkov za rozličných príležitostí. „Všetci veriaci tak budú mať možnosť usilovať sa prostredníctvom...
Čítaj ďalej o Úplné odpustky »

CHARITATÍVNA ZBIERKA POTRAVÍN V TESCU PÚCHOV 2020

Milí dobrovoľníci, V skratke tu popíšem, v čom bude spočívať Vaša pomoc pri zbierke potravín organizovanou SKCH v piatok  20.novembra v našom meste . Akcia bude prebiehať podobným spôsobom ako to bolo v roku 2019, avšak kvôli bezpečnostným obmedzeniam bude zjednodušená. Za pokladňami bude umiestený košík na potraviny. Dobrovoľník by stál pri košíku, kde by...
Čítaj ďalej o CHARITATÍVNA ZBIERKA POTRAVÍN V TESCU PÚCHOV 2020 »

Poklady, ktoré máme medzi sebou

Spomínam si, že bol jeden svätý muž, ktorý sľúbil, že kráľovi ukáže poklady. Potom však kráľa doviedol ku chudákom a jednoduchým ľudom. Kráľ to vnímal ako výsmech a tento svätec na to doplatil životom.
Čítaj ďalej o Poklady, ktoré máme medzi sebou »

Rozpis svätých omší v slovenských kresťanských médiách

Keďže v tomto období sme všetci obmedzení koronavirusom, sme odkázaní aj na sledovanie bohoslužieb virtuálne. Ponúkam všetkým kresťanom jednoduché zhrnutie možností sv omši počas celého týždňa    Pondelok-Piatok Sobota Nedeľa Radio Lumen 8.30 hod. 18 hod 8.30 hod. 18 hod 8.30 hod, 18...
Čítaj ďalej o Rozpis svätých omší v slovenských kresťanských médiách »

Ako nás ovplyvnili sv. Cyril a Metod?

Práve sme znovu oslávili našich vierozvestcov, sv. Cyrila –Konštantína a Metoda. Niektorí z nás si ani neuvedomili, že bol sviatok, niektorí im ďakovali z vrúcneho srdca.
Čítaj ďalej o Ako nás ovplyvnili sv. Cyril a Metod? »

Aké rôzne môžu byť Božie cesty?

Nedávno som počul príbeh, ktorý ma oslovil. Znovu som spoznal, akými cestami sa vie Pán priblížiť aj k ľudom inej viery, hoci by sami od seba nikdy k Ježišovi neprišli.
Čítaj ďalej o Aké rôzne môžu byť Božie cesty? »

Organizácia sv. omší

V Púchove budú od dnes bývať sv. omše podľa prísnych hygienických predpisov. V týždni bude sv. omša o 17.30 hod, v sobotu o 18.30 hod a v nedeľu zatiaľ o 8.30 a 10 hod Chcel by som poprosiť o nahlásenie ochotných pomocníkov na mail frantisek.baso@azet.sk alebo tel 0905 816988 na zabezpečenie fungovania obradov tak, aby boli zabezpečené všetky aktuálne predpisy. Muž by musel prísť min 30...
Čítaj ďalej o Organizácia sv. omší »

Premodlievajme Slovensko

Ako mnohí iní, aj ja si všímam čo všetko sa od začiatku pandémie deje a ako sa vyvíja. Týchto pár myšlienok píšem hlavne na podporu všetkých, čo sa modlia a modliť neprestanú.
Čítaj ďalej o Premodlievajme Slovensko »

Charitatívna zbierka potravín v Tescu Púchov 2019

Milí dobrovoľníci, V skratke tu popíšem, v čom bude spočívať Vaša pomoc pri zbierke potravín v štvrtok 21.novembra . Akcia bude prebiehať tým istým spôsobom ako to bolo v roku 2017. Pri vchode do Tesca by stál dobrovoľník v oblečení na to určenom, ktorý by rozdával letáčiky o akcii. Za pokladňami bude umiestený košík na potraviny. Druhý dobrovoľník by...
Čítaj ďalej o Charitatívna zbierka potravín v Tescu Púchov 2019 »

Spomienky študentov na vzácneho kňaza Ladislava Vrábla

Z vďačnosti za duchovné vedenie počas študentských rokov výnimočným kňazom Ladislavom Vráblom by som rád všetkým priblížil túto vzácnu osobnosť skrz svoje spomienky a ponúkol tu aj priestor na spomínanie všetkých tých, ktorí ho ako študenti spoznali a ovplyvnil ich život.
Čítaj ďalej o Spomienky študentov na vzácneho kňaza Ladislava Vrábla »

Adorácia rodín za rodiny v Púchove

Milí priatelia, Ako môžete nájsť na  https://www.adoraciarodin.sk/  alebo vypočuť upútavky  aj v rádiu Lumen, bude v našom kostole v Púchove dňa 1.7.2019 od rána 7. hod do večera 20. hod prebiehať adorácia rodín za rodiny, ktorá prebieha po celom Slovensku počas celého roka. Pozývame Vás pripojiť sa k nám. Na každú hodinu poklony by sme potrebovali...
Čítaj ďalej o Adorácia rodín za rodiny v Púchove »

„Spomienky Františka Revesa: Živého ma nedostanete!“ – kniha veľkej hodnoty

Cesty Pánove sú nevyspytateľné. Muselo prejsť veľa rokov, aby sme mohli spoznať ďalšieho velikána, ktorý žil medzi nami, o ktorom mnohí kresťania ešte ani netušia.
Čítaj ďalej o „Spomienky Františka Revesa: Živého ma nedostanete!“ – kniha veľkej hodnoty »

Niekoľko myšlienok ku knihe "Vyriekli krivé svedectvo - Odhalenie stáročných protikatolíckych neprávd"

Je obdivuhodné, že tu nás katolíkov obhajuje nekatolík, člen baptistickej cirkvi, pán Rodney Stark, ktorý chcel porozumieť  obviňovaniam katolíckej Cirkvi v určitých oblastiach. Tieto riadky nech poslúžia hlavne tým, ktorí chcú lepšie rozumieť dejinám a upevniť si svoju vieru. Autor každú výčitku rozoberá na mnoho stranách, s pomocou výpovedí mnohých historikov, či...
Čítaj ďalej o Niekoľko myšlienok ku knihe "Vyriekli krivé svedectvo - Odhalenie stáročných protikatolíckych neprávd" »

Nový spôsob spoznávania sveta okolo nás

Ľudská tvorivosť je neobmedzená a obdivuhodná. Mnohí z nás sa sťažujeme na zlý vplyv technológií na naše deti, ale tie nemajú vždy len negatívny dopad. Pán Boh stvoril skutočne nádherný svet a my máme stále čo v ňom spoznávať. Dá sa to aj pomocou techniky. A to aj v okolí, v ktorom žijeme napríklad 50 rokov a myslíme si, že už nás nemá čím prekvapiť.
Čítaj ďalej o Nový spôsob spoznávania sveta okolo nás »

Zamyslenie nad knihou Benediktova voľba – Stratégie pre kresťanov v postkresťanskom svete -Rod Dreher

Tento bestseller otvára oblasti, o ktorých sa mnohí kresťania boja hovoriť, lebo je to boľavá téma. S meniacou dobou sa mení aj naša Cirkev. Je to žiaľ preto, že sa ani sami katolíci nedržíme toho, čo nám Cirkev predkladá. Aj protestanti si posúvajú svoje morálne hranice. Rod to vyjadril jasne: „Nejde tu len o naše vlastné prežitie. Ak máme byť prospešní pre svet, tak ako to pre...
Čítaj ďalej o Zamyslenie nad knihou Benediktova voľba – Stratégie pre kresťanov v postkresťanskom svete -Rod Dreher »

Malá reklama skautingu

Všetci rodičia, ktorým záleží na dobrom rozvoji svojich detí riešia dilemu ako zamestnať deti, aby to bolo zmysluplné, pre deti zábavné a zároveň aby to rozvíjalo ich schopnosti. Nie sú to vždy ľahké rozhodnutia. Deti, ktoré majú dobré hudobné danosti, posielame do ľudovej školu na hudobný nástroj, či spev, športovo nadaných drobcov nasmerujeme na tréning, aby si „vybili“ energiu,...
Čítaj ďalej o Malá reklama skautingu »

Charitatívna zbierka Tesco

Milí dobrovoľníci, Po konzultácii so žilinskou charitou Vám chcem popísať, v čom bude spočívať Vaša pomoc. Doteraz takáto akcia prebiehala len vo väčších mestách, preto sme nemali informácie o priebehu. Pri vchode do Tesca by stáli vždy dvaja dobrovoľníci v oblečení na to určenom, kde by bol košík na potraviny. Oni by rozdávali letáčiky príchodzím, kde sú uvedené...
Čítaj ďalej o Charitatívna zbierka Tesco »

Zostaneme ticho?

Mnohí z nás zaregistrovali správu, že v rámci programu Učiace sa Slovensko sú snahy ministerstva školstva presadiť etiku ako povinný predmet a náboženstvo posunúť len na miesto voliteľného predmetu. Keďže sme denne zasypávaní stovkami správ, mnohí sme si ani neuvedomili, čo čítame. My kresťania  sme v spoločnosti ako tá žaba, ktorá sa pomaly varí, ale jej sa zdá, že...
Čítaj ďalej o Zostaneme ticho? »

Dôsledky našich vlastných rozhodnutí pri napomenutiach z Neba.

Keďže v médiách nenachádzam zmienku o nedávnej kázni pána biskupa Stanislava Stolárika z Rožňavy, dovolím si vybrať podstatné časti a dať verejnosti na zamyslenie. V roku 1673 sa sv. Margite Márii Alacoque zjavilo Božské Srdce Ježišovo. Dostala posolstvo pre celý svet, preto v roku 1689 prišla za vtedajším kráľom Francúzska, Ľudovítom XIV....
Čítaj ďalej o Dôsledky našich vlastných rozhodnutí pri napomenutiach z Neba. »

Moderné mobily

Hoci vnímam Moju komunitu hlavne ako miesto pre mladých kresťanov, viem že sa tu stretávame aj mnohí rodičia, ktorí chcú svoje deti dobre a triezvo vychovať. Veď sme hádam niečo do tých svojich ratolestí desať , či pätnásť rokov vkladali a nechceme to stratiť len kvôli tomu, že tak iní robia.  Ako som už písal o mojich skúsenostiach o Facebooku, ak nám záleží, čo...
Čítaj ďalej o Moderné mobily »

Bude v budúcnosti upadať kresťanstvo v Európe?

Celú moju úvahu naštartovala krátka správa, ktorú som zachytil v médiách o projekte Erazmus. Projektu vzájomnej výmeny študentov Erasmus už vraj zúčastnilo milión mladých ľudí. Takto v našej oblasti budú rásť európski ľudia. Nie Nemci, Rakúšania, Slováci, či Dáni. Nemožno povedať, že budú len takí, ale mnohí sa nechajú "zomlieť" terajším životným trendom, keď sú bez...
Čítaj ďalej o Bude v budúcnosti upadať kresťanstvo v Európe? »

Katolícka Malta

Mal som možnosť stráviť dva hodnotné týždne na Malte. Je to veľmi zaujímavý ostrov. Môžeme sa tam duchovne dobre povzbudiť. Na tomto mieste je viac kňazov, mníchov a mníšok ako hocikde na svete vzhľadom na počet obyvateľov. Majú 364 katolíckych kostolov a jedinú mešitu. Po dĺžke má tento štát asi 40 km. Hustota ľudí je najväčšia v Európe. Katolícku vieru majú dokonca zakotvenú...
Čítaj ďalej o Katolícka Malta »

Tínedžeri s postojom starého človeka

Aj vy takých mladých ľudí stretávate? Je to veľmi smutný pohľad, ale je to tak. Niektorí mladí prešli už toľkými skúsenosťami, užili si toľko z toho, čo bolo určené až pre dospelých, že už ani nemajú čo poznávať a na čo sa tešiť. Čo človek nepoužíva, to v ňom odumiera. Čo sa stráca v dnešných ľuďoch? Nenachádzame už u mnohých súcit, úžas, cit pre krásu, ale...
Čítaj ďalej o Tínedžeri s postojom starého človeka »

Ochrana detí - Facebook

Facebook je fenomém, ktorý je typický pre túto dobu. Zabezpečuje nám obrovské množstvo informácií a zábavy. Preto sa aj veľmi dobre šíri. Myslím však, že ešte mnohí sme nepochopili ako ovplyvňuje našu mládež a deti. Dospelý človek už má väčšinou vyformované názory, ale mladý človek, či dieťa sa len hľadá. Keďže v tejto dobe má veľmi veľa detí mobil s internetom, je...
Čítaj ďalej o Ochrana detí - Facebook »

Zodpovednosť za referendum je aj na nás

Téma ochrana rodiny je pre mňa veľmi dôležitá, preto som sa chcel „vložiť“ do jej podpory. Teraz som sa rozhodol, že do toho vložím omnoho viac energie, lebo vidím, že tlaky na nás budú enormné. Keď sledujeme každodenne média, zbadáme, že každý deň je nám niečo predostierané, aby nás to oslabilo v podporovaní rodiny a prichádzajúceho referenda. V rozhovoroch so známymi...
Čítaj ďalej o Zodpovednosť za referendum je aj na nás »
Ukazujem 1 - 25 z 26 výsledkov.
Položiek na stránku 25
z 2