Blogy

« Späť

Poklady, ktoré máme medzi sebou

Poklady, ktoré máme medzi sebou

Spomínam si, že bol jeden svätý muž, ktorý sľúbil, že kráľovi ukáže poklady. Potom však kráľa doviedol ku chudákom a jednoduchým ľudom. Kráľ to vnímal ako výsmech a tento svätec na to doplatil životom.

Ja som bol pred krátkym časom prinútený kvôli zdravotným problémom ležať dlhší čas v posteli. Vtedy ma človek možnosť hlbšie nad vecami uvažovať.

Uvedomil som si, že poklady, ktoré máme okolo seba, sú ľudia chorí, ležiaci na posteli, ktorí sa držia viery v Pána Boha napriek svojmu bolestnému osudu. V posteli nájdu čas modliť sa za seba, za nás i za celý svet.

Teraz svet obdivuje len zdravých, silných a pekných ľudí. Oni však často myslia len na svoje telo, svoj imidž a tak nám nemajú čo ponúknuť zo skutočných hodnôt, prečo by sme ich mali nasledovať. Naproti tomu chorých si svet málokedy všimne, ale práve oni môžu ovplyvňovať dianie sveta.

V čase, keď som musel zastaviť všetky svoje bežné aktivity a skončil zhon som si vlastne mohol robiť celodenné „duchovné cvičenia“.  

Mohol som sa modliť ružence koľko som chcel, telefonovať s priateľmi, na čo pred tým nebol čas. Tiež počúvať svätú omšu na Lumene, životné úvahy, nádherné duchovné piesne a pekné príbehy o svätých  na slovenskom rádiu Mária...Rakúske rádio Mária zas ponúkalo na počúvanie iné modlitby, filozofické úvahy a americká kresťanská tv a rádio EWTN zaujímavé udalosti zo života matky Angeliky a pohľady na svetovú Cirkev.

Modlime sa za chorých, aby dokázali bez reptania znášať svoju chorobu  a majme o nich záujem. Oni nám zas budú schopní vyprosovať milosti pre aktivity, ktoré môžu robiť len zdraví. Potrebujeme sa navzájom,  tak bude svet napredovať v dobrom.

Foto: pxhere.com