Blogy

« Späť

Úplné odpustky

Úplné odpustky

Hoci máme informácie o odpustkoch všetci, ktorí sa o to zaujímame, aj tak vyvstávajú otázky, ktoré sme si nezodpovedali, lebo sme sa nad tým dostatočne nezamysleli.

Ja som si pri sviatku Božieho milosrdenstva uvedomil, že tiež nemám niektoré záležitosti pri úplných odpustkoch jasné. Hľadal som odpovede na moje otázky na webe, ale ani tam som to nevedel zrozumiteľne nájsť. Preto som poprosil o vysvetlenie kňazov a tí mi potvrdili veľmi závažnú a pozitívnu vec. Svätá Cirkev nám ponúka veľmi veľký dar skrz úplné odpustky!

Najprv krátke info, čo sú to úplné odpustky. Je to odpustenie viny aj trestov za naše previnenie. Na to, aby sme ich dosiahli, je potrebná svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel svätého Otca, ale aj také správanie od sv. spovede do svätého prijímania s úmyslom získania odpustkov, aby sme nespôsobili ani len malý hriech. To je najťažšia podmienka a len Pán Boh vie, či sme ju skutočne splnili. Nie je to ale nemožné. Inak by nám nebola daná taká ponuka.

Čo to však pre nás znamená? Ohromne veľa. Ak je len krátky časový úsek medzi spoveďou a sv prijímaním s úmyslom odpustkov, je možné dokázať žiť bez najmenšieho hriechu. Ak sa nám to podarí, budú nám odpustené všetky viny a tresty počas nášho doterajšieho života! To znamená, že keby sme krátko nato zomreli, nešli by sme do očistca, lebo máme za sebou „čistý štít“, máme všetko odpustené. Samozrejme, ak aj vtedy nezomrieme, máme veľkú výhodu. Všetky hriechy a tresty nám boli odpustené. Preto ak sa budeme snažiť získavať úplné odpustky pri príležitostiach, ktoré nám naša Matka Cirkev ponúka a budeme schopní vtedy žiť aj bez ľahkého hriechu, máme nádej, že v očistci strávime omnoho kratší čas. Nestojí to za námahu?

Asi sa niektorí potešia ako som sa ja potešil. Musíme si ale spraviť skutočne poriadne hĺbkové zamyslenie, či nemáme skutočne žiadny previnenie, aj také ktoré sa s nami ťahá roky a neodčinili sme to nejakým spôsobom, lebo to nepokladáme za dôležité. Myslím teraz na to napríklad , či platíme všetky dane, tak ako je predpísané (napr. DPH, dane za služby), či dodržujeme dopravné pravidlá, či nejakým šikovným spôsobom neobchádzame predpisy a myslíme si, že to nikto nevidí. Tu sa asi všetci musíme poriadne zamyslieť. Ak však máme úplne čisté svedomie aj po takom hĺbkovom preverení vlastného života, máme nádej, že môžeme využiť tento veľký dar úplných odpustkov.

Foto: Zuzana Majska