Blogy

« Späť

Počuli ste už o ďalšom kresťanskom internetovom rádiu?

Počuli ste už o ďalšom kresťanskom internetovom rádiu?

Nikomu z nás nie je dobre samému. Možno na krátky čas áno, ale dlho nechce byť nikto sám. Každý potrebuje cítiť blízkosť druhého. Deti svojich rodičov, snúbenica svojho snúbenca, manželka manžela a detí, ale i starý človek svoju blízku rodinu. Žiaľ, v našej spoločnosti sa jeden druhému veľmi odcudzujeme a mnohí sa cítia sami v dave. Je to taká choroba našej civilizácie, dôsledok nášho správania. Hoci máme blízku rodinu, hoci žijeme vo farnosti a nazývame sa bratia a sestry, mnohí idú svoju cestu životom osamelí. Niektorí sa vedia zaradiť do duchovných spoločenstiev, ale veľmi veľa katolíkov si tam nenašlo svoje miesto a žijú smutný život. Chýba im iskra, ktorú zapaľujú práve druhí ľudia.

Aj z tohto dôvodu tu vznikla ďalšia možnosť zapojenia sa do života kresťanov navzájom skrz internetové rádio Mária Slovensko. Tým, že je zatiaľ toto rádio neznáme, všetci poslucháči, dobrovoľníci i zamestnanci sú si blízki ako rodina. Dennodenne sa navzájom modlia za svoje vlastné potreby, za svojich drahých. Každý deň sa modlia viacero ružencov. Každý desiatok sa môže modliť iný poslucháč do éteru, aby si tak vyprosoval duchovnú podporu pre svoje úmysly. A tu sa zapájajú zdraví aj chorí. Dokonca sa predmodlievajú aj viacerí nevidiaci, ktorí toto rádio počúvajú počas celého dňa.

Možno si vypočuť mnohé krásne duchovné zamyslenia od riaditeľa rádia, otca Martina i od ďalších duchovných osôb. Správy sú len zo života Cirkvi. Z toho, čo prežívame my v slobodnej Cirkvi. ale aj čo zažívajú prenasledovaní kresťania vo svete.

Čo je však výnimočné, aj dobrovoľníci  zo strany poslucháčov môžu pripravovať relácie, rozhovory s druhými ľuďmi, a tak obohacovať repertoár rádia o svoje postoje a myšlienky. Takto sa zapájajú nielen Slováci žijúci na našom území, ale aj tí, ktorí žijú mimo Slovenska a cítia nadšenie modliť sa s týmto médiom. Tiež hudobníci majú priestor pre svoju duchovnú tvorbu, môže ju posunúť do vysielania. Je tu ponúknutá aj možnosť realizácie pre spoločenstvá, ktoré sa chcú prezentovať navonok. Môžu si pripraviť svoje modlitby, adorácie, svoje úvahy. Ak poslucháč chce pomáhať inak, môže napríklad aj strihať relácie, aby boli nachystané do archívu alebo robiť reklamu rádiu vo svojej oblasti. Rádio Mária žiadnu reklamu nevysiela, žije len z Božej prozreteľnosti, z podpory jej poslucháčov.  

Pane, požehnávaj toto rádio, aby kresťania na Slovensku boli k sebe bližšie aj skrz rádio Mária. Drahá Matka Mária, drž ochranný plášť nad všetkými, ktorí pre toto rádio pracujú, dobrovoľne mu pomáhajú, aby mohlo osloviť a duchovne prebudiť stále viac ľudí.