Blogy

« Späť

Ako nás ovplyvnili sv. Cyril a Metod?

Ako nás ovplyvnili sv. Cyril a Metod?

Práve sme znovu oslávili našich vierozvestcov, sv. Cyrila –Konštantína a Metoda. Niektorí z nás si ani neuvedomili, že bol sviatok, niektorí im ďakovali z vrúcneho srdca.

Prečo by sme im vlastne mali byť vďační? Čo pre nás urobili? Potrebujeme si to stále opakovať, lebo sme národ nevďačný. A kto nepozná históriu, nemá z čoho budovať svoje korene. Ak však nemáme korene, nemáme sa o čo oprieť a kývame sa v svojich názoroch sem a tam.

Dvaja Gréci (pochádzali s Thesaloník) sa postarali o rozvoj nášho staroslovanského jazyka. Zostavili pre nás písmo, dnes známe ako hlaholika.  V reči ľudu, starých Slovanov,  napísali bohoslužobné knihy aj prepísali časť Biblie. Ktoré národy sa môžu tým pochváliť, že prvé diela v ich jazyku boli oslavou Boha?  

Gréčtina, hebrejčina a latinčina boli v prvých storočiach nášho letopočtu jediným bohoslužobným jazykom. Naši dvaja svätci prispeli k tomu, že štvrtým jazykom pre slávenie bohoslužieb sa stal náš slovanský jazyk. Teda nie angličtina, francúzština, španielčina alebo nemčina... To sú veľké milosti, ktoré sme tak získali pre nás. 

Pre lepšie priblíženie kresťanských problémov tej doby musím doplniť, že Germánom - Nemcom sa táto aktivita tak nepáčila, že si dovolili Metoda, vtedy už arcibiskupa a pápežského legáta s právomocou pre slovanské národy pri jeho ceste domov od pápeža uväzniť na hrade v Bavorsku. Až pápež Ján VIII. pomohol Metodovi späť na slobodu. Pokúšal sa o to aj predchádzajúci pápež Hadrián II, ale germánsky biskup Viching mu odporoval, dokonca falšoval pápežské listy. Metodovi potom ešte strpčoval život aj náš knieža Svätopluk. Takže ani tu sa nedočkal vďačnosti za svoju prácu, ktorú s bratom pre Slovanov urobili. Mnoho iných trápení a pokorovaní museli obidvaja bratia pre nás prestáť. Kto im vie za to teraz úprimne poďakovať?

Preto ak nám záleží na našom národe, na ďalšom rozvoji  kresťanstva v budúcnosti, prosme Pána: „Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane!“

Foto: wikipedia