Blogy

« Späť

CHARITATÍVNA ZBIERKA POTRAVÍN A DROGERIE V TESCU PÚCHOV 2022

CHARITATÍVNA ZBIERKA POTRAVÍN A DROGERIE V TESCU PÚCHOV 2022

Milí dobrovoľníci, v skratke tu popíšem, v čom bude spočívať Vaša pomoc pri zbierke potravín organizovanou SKCH od štvrtka 24. novembra do nedele 27. novembra v našom meste. Z týchto štyroch dní potrebujeme pokryť štvrtok a nedeľu.

Ja vnímam nedeľu ako deň, ktorý máme svätiť, ale ak niekto nemá problém pomôcť v tento deň pri zbierke, bude nám to pomocou.

Za pokladňami bude umiestený košík na potraviny. Dobrovoľník by stál pri košíku, kde by ľudia darovanú potravinu vložili. Zamestnanec Tesca na to určený pri naplnení košíka potraviny zoskenuje, odváži a vypočíta ich hodnotu. Doklad o tom podpíše aj dobrovoľník. Potraviny by sa odviezli do auta k tomu určenému.

Môže sa stať, že sa bude tovar rýchlejšie zbierať. Vtedy treba dať pozor, aby sme si zaznamenali, ktorý tovar už bol skenovaný a ktorý nie, aby sme o tom informovali skupinu dobrovoľníkov, ktorá nasleduje

Čas akcie je od 9 hod doobeda do 20 hod večer. Dobrovoľník môže pomáhať aký dlhý čas chce, minimálne však 1 hod. Na večerné hodiny by boli potrební dvaja dobrovoľníci, aby pomohli s odvozom potravín do auta. Samozrejme, ak chcú byť dvaja dobrovoľníci spolu aj v skorších hodinách, nie je to žiadny problém.

Pre čo najjednoduchšie nahlasovanie prosím nahlasujte sa mi na mail frantisek.baso@azet.sk, Facebook alebo Messenger.

Ak by bol pripravený tovar na odvoz už počas dňa, kontaktujte Alojza Klinovského na tel 0948 313870

Ja budem priebežne aktualizovať zoznam tak, aby ste videli, kde sú ešte voľné okná pre potrebnú pomoc.

Ďakujem

24. novembra  
9. hod Filiačová+2
10. hod Filiačová+2
11.hod Filiačová+2
12. hod Filiačová+2
13. hod Filiačová+2
14. hod E. Vallova, J.Paliesek
15. hod Z.Majska
16. hod M.Gajdošová
17. hod p. Lašová 
18. hod p. Lašová 
19. hod p. Lašová
27. novembra  
11.hod M. Gajdošová
12.hod S.Martinakova
13.hod S.Martinakova
14.hod  
15.hod  
16.hod  
17. hod  
18.hod  
19.hod  

 

Ďakujeme v mene farskej charity teraz po zbierke všetkým dobrovoľníkom, ktorí túto akciu aktívne podporili. Aj vďaka ich úsmevu a ochote pomáhať sme vyzbierali dosť potravín a drogérie pre chudobné rodiny a starých ľudí v našom regióne.