Blogy

« Späť

LETNÁ CHARITATÍVNA ZBIERKA POTRAVÍN V TESCU PÚCHOV 2023

LETNÁ CHARITATÍVNA ZBIERKA POTRAVÍN V TESCU PÚCHOV 2023

Milí dobrovoľníci, v skratke tu popíšem, v čom bude spočívať Vaša pomoc pri zbierke potravín organizovanou SKCH od piatka 16.6  do soboty 17.6 v našom meste.

Za pokladňami bude umiestený košík na potraviny. Dobrovoľník by stál pri košíku, kde by ľudia darovanú potravinu vložili. Zamestnanec Tesca na to určený pri naplnení košíka potraviny zoskenuje, odváži a vypočíta ich hodnotu. Doklad o tom podpíše aj dobrovoľník. Potraviny by sa odviezli do auta k tomu určenému.

Môže sa stať, že sa bude tovar rýchlejšie zbierať. Vtedy treba dať pozor, aby sme si zaznamenali, ktorý tovar už bol skenovaný a ktorý nie, aby sme o tom informovali skupinu dobrovoľníkov, ktorá nasleduje

Čas akcie je od 9 hod doobeda do 20 hod večer. Dobrovoľník môže pomáhať aký dlhý čas chce, minimálne však 1 hod. Na večerné hodiny by boli potrební dvaja dobrovoľníci, aby pomohli s odvozom potravín do auta. Samozrejme, ak chcú byť dvaja dobrovoľníci spolu aj v skorších hodinách, nie je to žiadny problém.

Pre čo najjednoduchšie nahlasovanie prosím nahlasujte sa mi na mail frantisek.baso@azet.sk, Facebook alebo Messenger.

Ak by bol pripravený tovar na odvoz už počas dňa, kontaktujte Alojza Klinovského na tel 0948 313870

Ja budem priebežne aktualizovať zoznam tak, aby ste videli, kde sú ešte voľné okná pre potrebnú pomoc.

Ďakujem

Hodina 16.6 2023 Dobrovoľníci
9 Filiačová+3
10 Filiačová+3
11 Filiačová+3
12 Z. Majska, Filiačová+3
13  
14 Juditka Lašová a Saška Kutejová
15 Juditka Lašová a Saška Kutejová
16 Erika Pavlechová a Lenka Domanická
17  
18 Darinka Samašová
19 Darinka Samašová
17.6.2023  
9 Šulcová a Feriancová
10 M. Pajtášová a I. Pajtáš
11 Mária Cibičková a Jana Adamovcová
12 Mária Cibičková a Jana Adamovcová
13 Mináriková O, Dvorščíková E.
14 Gombárová M.
15 Valová E., Bašová M.
16 Capáková M.
17

Marcelka Ligačová, Capáková M.

18

Marcelka Ligačová, Capáková M.

19 Bašo F., Žemla L.

Aktualizácia:

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za pomoc pri vykonanej zbierke.