Blogy

« Späť

CHARITATÍVNA ZBIERKA POTRAVÍN A DROGERIE V TESCU PÚCHOV 2021

CHARITATÍVNA ZBIERKA POTRAVÍN A DROGERIE V TESCU PÚCHOV 2021

Kvôli novým covid opatreniam sa Tesco rozhodlo že sa zbierka ruší. Takže informácie dolu už neplatia

Milí dobrovoľníci,

V skratke tu popíšem, v čom bude spočívať Vaša pomoc pri zbierke potravín organizovanou SKCH v piatok  26.novembra v našom meste . 

Jeden dobrovoľník bude ponúkať informačný leták vstupujúcim do priestorov supermarketu. Za pokladňami bude umiestený košík na potraviny. Druhý dobrovoľník by stál pri košíku, kde by ľudia darovanú potravinu vložili. Zamestnanec Tesca na to určený pri naplnení košíka potraviny zoskenuje, odváži a vypočíta ich hodnotu. Doklad o tom podpíše aj dobrovoľník. Potraviny by sa odviezli do auta k tomu určenému.

Môže sa stať, že sa bude tovar rýchlejšie zbierať. Vtedy treba dať pozor, aby sme si zaznamenali, ktorý tovar už bol skenovaný a ktorý nie, aby sme o tom informovali skupinu dobrovoľníkov, ktorá nasleduje

Čas akcie je od 9 hod doobeda do 20 hod večer. Dobrovoľník môže pomáhať aký dlhý čas chce, minimálne však 1 hod. Na večerné hodiny by boli potrební určite dvaja dobrovoľníci a môžu byť aj viacerí, aby pomohli s odvozom potravín do auta. Samozrejme, ak chcú byť dvaja dobrovoľníci spolu aj v skorších hodinách, nie je to žiadny problém.

Doteraz platí, že dobrovoľníkom môže byť aj neočkovaný človek, musí mať však urobený test na covid a mať ho pri sebe.

Pre potreby SKCH bude potrebné tam vypísať aj čestné prehlásenie, prezenčnú listinu a info o GPDR.

Pre čo najjednoduchšie nahlasovanie prosím nahlasujte sa mi na mobil, mail frantisek.baso@azet.sk, Facebook alebo Messenger.

Hlavným koordinátorom akcie v našej oblasti je pán farár Lubomír Bollo. Je na telefóne 042 469 7017 stále v dosahu.

Ja budem priebežne aktualizovať zoznam tak, aby ste videli, kde sú ešte voľné okná pre potrebnú pomoc.

Ďakujeme

  1. dobrovolnik 2. dobrovolnik
9. hod L. Rudincová Z. Majska
10. hod E.Dvorščíková E.Hakáčová
11. hod J.Paliesek M. Vráblová
12. hod M.Muráriková M. Bašová
13. hod Z.Loužecká D.Vanková
14. hod M.Zigová  
15. hod L. Žemla  
16. hod T. Bašová S. Kutejová
17. hod J. Šedivý M. Bašo
18. hod A. Klinovský V.Jurík
19. hod V. Janypková S. Martináková