Blog

« Späť

Kým si, keď sa nik nepozerá?

Kým si, keď sa nik nepozerá?

(recenzia)

 

Najoslovujúcejším na knihe bol - a aj s odstupom času od jej prečítania ostáva - jej názov. Ešte vždy sa mi pri názve knihy vráti ten pocit - viete – rozdiel medzi tým, kým som, keď som sama so sebou a medzi tým, čo a koho vo mne vidia ostatní.

Na knihu som sa veľmi tešila a očakávala som niečo prevratné. Tým pádom musím priznať, že v určitom zmysle slova ma sklamala. Asi som očakávala návod, ktorý prinesie rýchlo výsledky. Pomôžem si citátom priamo z knihy: „... charakter sa nedá vybudovať tak, že si zostavíme zoznam dobrých predsavzatí, ktoré postupne odfajkneme. Nadobudnúť cnosti natrvalo si zvyčajne vyžaduje veľa námahy, veľa bolesti a roky vernosti.“ (s. 13)

Tu je vhodné nadviazať, čomu sa kniha venuje. Autor prístupným spôsobom a mnohými obrazmi zo života ponúka to, čo naozaj vyrovnáva rozdiely medzi tými dvoma pohľadmi na osobnosť každého človeka - pohľad na charakter človeka znútra a zvonka. V prvej časti knihy približuje štyri cnosti: odvahu, disciplínu, víziu a vytrvalosť. Druhá polovica knihy sa venuje láske: nežnej, prísnej, obetavej a radikálnej. Čitateľa povzbudzuje aby vo svojom živote budoval a rozvíjal každú spomenutú oblasť, svoj charakter.

Posledná kapitola knihy s názvom „Svet sa mení“ ukazuje na to, prečo sa oplatí nadobudnúť Boží charakter: „... ste človek vplyvu. Výnimky neexistujú. Ak dýchate a stretávate sa s inými ľuďmi, významne ovplyvňujete ich život. Máte na nich dosah.“(s. 127) Preto naozaj záleží na tom, kým som, keď sa nik nepozerá. Lebo aj vtedy ovplyvňujem ostatných tým, kým naozaj som. Pomáham a zjednodušujem, alebo spomaľujem a komplikujem ich napredovanie na ceste životom.

A moja sebareflexia po prečítaní: kým som, keď sa nikto nepozerá, je rovnako dôležité ako to, kým som, keď sa všetci pozerajú.

 

obrázok z Kumran.sk

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Sestrička som rovnakého názoru ako ty. Dá sa skrývať za masku, ale po určitom čase vypláva na povrch všetko to , čo človek ukrýva vo svojom vnútri.
Veľmi vzácna je čistota srdca, lebo zo srdca vychádza všetko.
Odoslané 19.2.2012 21:44.
Pretvárka, falošnosť je len ľudským manévrom. Boh nás vidí ako myslíme, či konáme.
Odoslané 29.2.2012 13:42 ako reakcia na Jozef HORVÁTH.
Jarmila Semanová
Áno, Anna, sú ľudia, ktorí si vedome a dobrovoľne volia pretvárku a správajú sa falošne. Je to ich voľba - a ani si možno neuvedomujú, ako veľmi škodia predovšetkým sebe. Možno na začiatku a pri povrchnom nazeraní sa im zdá, že majú v takéhoto správania nejaký profit - ale to je klam.

No potom je tu aj iná skupina ľudí: takí, ktorí sa podvedome správajú pred ľuďmi tak, ako je to od nich očakávané - kvôli podvedomému strachu z neprijatia, z odmietnutia.

Byť sám sebou - bez ohľadu na to, či sa na mňa niekto pozerá alebo nie - to je tá výzva aj pre nás, kresťanov.

Byť celistvými - aby nebolo rozdielu v tom, ako sa správame, keď nás vidia a keď sa nik nepozerá ... aj k tomu nás pozýva Ježiš.
Odoslané 29.2.2012 18:07 ako reakcia na Anna Václavová.
Mienka človeka o sebe môže byť akákoľvek, jeho skutočné ja sa odzrkadľuje v jeho skutkoch, vzťahu k Bohu a blížnemu.
Odoslané 2.3.2012 13:55.