Blog

« Späť

Zjednoduš to!

Zjednoduš to!

Jednoduchý život ≠ ľahký život.

 

Čo na ňom môže byť ťažké?

Keď preformulujem vetu o pokore od pátra Raniera Cantalamessu, vyjde z toho: „Podstata jednoduchosti nespočíva v tom, že človek je alebo sa cíti jednoduchým, ale že sa takým stáva.“

Veď práve! Najťažší a najtvrdší je boj o to, aby sa stal jednoduchým.

Keď sa život zdá byť komplikovaným, bojujem na strane Jednoduchosti, ale to ešte neznamená, že vždy vyhrávam.

A keď sa zasa zdá byť jednoduchým, bojujem s tým, že až také ľahké to predsa byť nemôže, že asi znova niečo nie je v poriadku.

Čo s tým? Jednoznače denná konfrontácia všetkého, čo ťa chce skomplikovať a opakovanie si vetičky: „Zjednoduš to! Zjednoduš to!“

 

foto: S.Františka