« Späť

Boh, ktorý sa postará

MENO
Hebrejské slovo raah, od ktorého je Jire odvodené, znamená „vidieť“. V tomto význame sa prekladá ako „postarať sa“. Pretože Boh pozná budúcnosť tak dobre ako prítomnosť a minulosť, dokáže sa dopredu postarať o to, čo je potrebné. Za­ujímavé je to, že anglické slovo provison (zaobstaranie, zaopatrenie) pochádza z dvoch la­tinských slov, ktoré znamenajú „vidieť vopred“. Keď sa modlíš k Jahve Jire, modlíš sa k Bohu, ktorý pozná tvoju situáciu vopred a je schopný sa postarať o všetky tvoje potreby.

KĽÚČOVÉ VERŠE
Tu zdvihol Abrahám oči a uzrel barana, ktorý bol rohami zachytený v kroví. Abrahám podišiel, barana vzal a obetoval ho ako zápalnú obetu namiesto svojho syna. A Abrahám nazval toto miesto „Pán vidí“, a tak sa ešte aj dnes hovorí: „Na vŕšku Pán uvidí“.
Gn 22, 13 – 14

PRISĽÚBENIA SPOJENÉ S MENOM JAHVE JIRE
Biblia je plná Božích prisľúbení. Keď ostávame verní, nič nemôže zabrániť naplneniu týchto prisľúbení bez ohľadu na okolnosti. Zamysli sa nad okolnosťami v Abrahámovom prípade. Boh prisľúbil, že jeho potomkov bude toľko ako hviezd na nebi, toľko ako piesku na morskom brehu. Ale ak by jeho jediný syn Izák zomrel, ako by sa toto mohlo naplniť? Ak by Abrahám odmietol poslúchnuť Boha, pravdepodobne by prišiel o obrovské požehnanie, ktoré nasledovalo. Tento istý princíp platí aj pre nás. Keď ide o to, čo Boh prisľúbil, naša poslušnosť je kľúčová. Bez ohľadu na okolnosti, neexistuje nič, čo by mohlo Bohu zabrániť splniť to, čo sľúbil – ak mu veríme a poslúchneme ho.

PRISĽÚBENIA V PÍSME
A vôbec nech niet medzi vami chudobného ani žobráka, lebo Pán, tvoj Boh, ťa požehná v krajine, ktorú ti dá do vlastníctva. Ale iba ak budeš poslúchať Pána, svojho Boha, a zachovávať všetko, čo ti prikázal a čo ti ja nariaďujem dnes, bude ťa požehnávať, ako sľúbil.
Dt 15, 4 – 5

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Výborné, jasné a veľmi povzbudivé. Zápisník si pridávam do wish listu emoticon
Odoslané 7.8.2013 10:27.