Celý profil

Jozef patrí aj do:

Priatelia

Marcela Bagínová
Štefan Hrbček
Martin Lojek
Eva Jandušíková
Anna Vaclavova
Mária-Irma Danieliszová
Janka Kopincová
Robert Krett