RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ PAPRADNO

 

Oficiálne stránky farnosti


 

... keď ideme na svätú omšu, možno prichádzame o päť minút skôr a začíname sa rozprávať s tým, kto je pri mne. Nie je to však chvíľa na klebetenie, je to moment ticha, aby sme sa pripravili na dialóg. Je to chvíľa sústredenia sa v srdci, aby sme sa pripravili na stretnutie s Ježišom...

Pp. František, 15.11.2017   celý článok

Synoda 2018

Biskupská synoda o mladých 2018

V októbri 2018 sa uskutoční biskupská synoda na tému Mladí, viera a rozlišovanie povolania. Biskupi z celého sveta budú spoločne hovoriť o aktuálnych otázkach mladých.

SSR 2018

Svetové stretnutie rodín 2018

Deviate Svetové stretnutie rodín sa uskutoční v Írsku, v Dubline, v dňoch 21.-26. augusta 2018.

Je to príležitosť aj pre naše rodiny. Príprava bude prebiehať vo farnostiach, cez stretnutia rodín, ktoré prejavia záujem.

 

Prvé stretnutie rodín vo farnostiach našej diecézy – aj v našej – sa uskutoční na Prvú adventnú nedeľu, 3. decembra 2017 o 15. hod.

Modlitba pred pripojením do internetu

 

Všemohúci večný Bože,

ty si nás stvoril na svoj obraz

a nariadil si nám,

aby sme všetko dobré, pravdivé a krásne

hľadali predovšetkým v božskej osobe

tvojho jednorodeného Syna,

nášho Pána Ježiša Krista.

Prosíme ťa, daj, aby sme

na orodovanie svätého Izidora, biskupa a učiteľa,

na cestách internetom viedli naše ruky a oči

k tomu, čo je milé tebe,

a každého človeka, ktorého stretneme,

prijímali s láskou a trpezlivosťou.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

_________

 

Imprimatur: Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis. Bratislavae, die 30. Septembris 2008. Nr. 455/2008.

Autorom modlitby je Fr. John Zuhlsdorf.

 

Sv. Izidor je patrónom internetu.