RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ PAPRADNO

 

Oficiálne stránky farnosti


 

Myšlienka

Všetci sme povolaní byť svätými tak, že budeme žiť lásku a všetkým ponúkať svedectvo v každodennom zamestnaní tam, kde sme. ...

Pp. František, Gaudete et exsultate, 14   celý článok

Adorácia

Adorácia rodín za rodiny 2019

Naša farnosť sa zapája do tejto štafetovej adorácie
vo štvrtok 28. februára 2019
v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Brvništi

 

Viac na www.adoraciarodin.sk

Naša farnosť:  https://www.adoraciarodin.sk/a2019-02-28/

Modlitba pred pripojením do internetu

Všemohúci večný Bože,
ty si nás stvoril na svoj obraz
a nariadil si nám,
aby sme všetko dobré, pravdivé a krásne
hľadali predovšetkým v božskej osobe
tvojho jednorodeného Syna,
nášho Pána Ježiša Krista.

Prosíme ťa, daj, aby sme
na orodovanie svätého Izidora, biskupa a učiteľa,
na cestách internetom viedli naše ruky a oči
k tomu, čo je milé tebe,
a každého človeka, ktorého stretneme,
prijímali s láskou a trpezlivosťou.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

_________

(Imprimatur: Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis. Bratislavae, die 30. Septembris 2008. Nr. 455/2008.)
Autorom modlitby je Fr. John Zuhlsdorf.
Sv. Izidor je patrónom internetu.