Služba organistu

"Medzi veriacimi má osobitné liturgické poslanie zbor spevákov (schola cantorum) alebo chór, ktorému prináleží starať sa o časti jemu vlastné podľa rozličných druhov spevu a podnecovať veriacich k činnej účasti na speve. Čo sa hovorí o zbore spevákov, platí podobne aj o ostatných hudobníkoch, najmä však o organistovi." (Všeob. smernice Rímskeho misála, 103).  

Organista sprevádza spoločný spev veriacich, sprevádza spevákov, odpovede ľudu, spolupracuje so speváckym zborom, s kňazom, s ľuďmi, obohacuje liturgiu vhodnými predohrami, dohrami, prelúdiami. Častokrát vykonáva zároveň aj službu speváka a žalmistu.

Musí to byť človek živej viery a modlitby, aby jeho hra bola na Božiu slávu a stávala sa modlitbou, meditáciou, do ktorej pozýva všetkých prítomných.

Organisti

V súčasnosti službu organistu v našej farnosti vykonávajú:

  • Silvia Hatajčíková
  • Jakub Králik
  • Miroslava Janičíková
  • Petra Hároníková
  • Mário Hároník ml.

 

S úctou si spomíname na p. organistu Ignáca Lališa (* 1932), ktorý túto službu vykonával dlhé roky, aj v starobe a chorobe, až do smrti 11. septembra 2014. Nech ho Pán odmení za jeho službu!