Služba mimoriadneho rozdávateľa Eucharistie

"Akolyta je ustanovený, aby slúžil pri oltári a pomáhal kňazovi i diakonovi. Má nastarosti hlavne prípravu oltára a posvätných nádob, a ak je to naozaj potrebné, aj vysluhovanie Eucharistie v mimoriadnom prípade" (Všeobecné smernice Rímskeho misála, 98). – Tu sa jedná o akolytu, ktorý je riadne ustanovený biskupom.

"Ak chýba ustanovený akolyta, môžu byť určení na službu oltára a na pomoc kňazovi a diakonovi laickí služobníci, aby nosili kríž, sviece, kadidlo, chlieb, víno, vodu a boli aj ustanovení ako mimoriadni vysluhovatelia svätého prijímania" (VSRM, 100).

 

Mimoriadni rozdávatelia Eucharistie

V súčasnosti službu mimoriadneho rozdávateľa Eucharistie vykonávajú:

  • Milan Pozník, Brvnište
  • Štefan Francisty, Brvnište